2018
השתלמות בינלאומית - טיפוח ספורטאי הישג 2.4.2018השתלמות בינלאומית - טיפוח והכשרת ספורטאי הישג 2.4.2018