נייד:       054-7591314 
בית:       08-9364578
דוא"ל:    niflani@hotmail.com