טלפקס (בית):       04-8251030 
נייד:                     054-8177614 
דוא"ל:                  bellah@bezeqint.net