יפית קרנבסקי

נייד: 050-6234213
דוא"ל:  yafitkar6@gmail.com