נייד:                    
052-9202020 
דוא"ל:                  eliazerb@gmail.com