השתלמות בינלאומית - טיפוח ספורטאי הישג 2.4.2018
תכנית ההשתלמותתכנית ההשתלמות
רשימת משתתפיםרשימת משתתפים
Top Athletics part 1 - Wolfgang KillingCompetition, Technique, Training and Measurement in Top Athletics - Wolfgang Killing
Top Athletics part 2 - Wolfgang KillingCompetition, Technique, Training and Measurement in Top Athletics - Wolfgang Killing
Top Athletics Part 3 - Wolfgang KillingCompetition, Technique, Training and Measurement in Top Athletics - Wolfgang Killing
Sprint - Wolfgang KillingSprint - Wolfgang Killing
long term Plan part 1 - Wolfgang KillingMain principles to organize a long term training plan for 6-19 years old athletes
long term Plan part 2 - Wolfgang KillingMain principles to organize a long term training plan for 6-19 years old athletes
Long term Plan part 3 - Wolfgang KillingMain principles to organize a long term training plan for 6-19 years old athletes