יום של שיאים בריצות כביש
צ'מטאי קורלימה שברה את השיא הישראלי ב-10,000 מ'
יישבר שיא?
היסטוריה