מדליית ארד לדיאנה ויסמן באליפות הבלקן באולם
סיכום תחרות הזמנה זריקות וסבב קפיצה במוט 3
מבלקנים אולמות
ביקור הוועדה הטכנית