אסטל ולאנו השלימה זכייה בארבע מדליות באליפות הבלקן
שתי מדליות כסף ואחת מארד בפתיחת אליפות הבלקן
שיא ישראלי ב-5000 נשים והשוואת שיא ב-400 גברים מתחת ל-23
13 בעולם